กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1    บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   Knowledge 001
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News

School Change Maker Festival

ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภา...
     จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

       วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  รั...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ...
     จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นำโดยนายอภิมงคล ลองศรี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึ...
     จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นำโดยนายอภิมงคล ลองศรี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 28 ประจำเดือน กันยายน 2564 ร่วมกิจ

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรท...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 27 ประจำเดือน กันยายน 2564 มอบอาหา

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรท...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 26 ประจำเดือน กันยายน 2564 การประช

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรท...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

 วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นำโดยนายอภิมงคล ลองศรี ประธานกลุ่ม -เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 25 ประจำเดือน กันยายน 2564 กิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางวีณา เอี่ยม...
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 24 ประจำเดือน กันยายน 2564 การประ

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางวีณา เอี่ยม...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 23 ประจำเดือน กันยายน 2564 การประ

 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายเทวราช นา...
    โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภา

โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ นำโดยนายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกคคน ได้มอ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 22 ประจำเดือน กันยายน 2564 มอบเงิน

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในโรงเรี...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 21 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 การประช

จดหมายข่าวฉบับที่ 21     โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 20 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 การประช

จดหมายข่าวฉบับที่ 20  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 19 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 การประช

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาริกา ขุลี...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 18 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 การประช

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายเทวราช นามน...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

 วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นำโดยนายอภิมงคล ลองศรี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 17 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประชุม Sc

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 16 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 การประช

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 15 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 มอบทุนเ

มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  วันที่ 2 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองค้...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 การประช

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรท...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 การนิเท

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุ...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

       วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

       วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำโดยนายอภิมงคล ลองศรี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศ...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

       วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำโดยนายอภิมงคล ลองศรี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศ...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นำโดยนายอภิมงคล ลองศรี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นำโดยนายอภิมงคล ลองศรี ประธานกลุ่ม -เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประชุมช

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ประชุมชี้แจงการปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง น...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ตรวจสุ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ทางโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ขอขอบ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นายคุ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายคุณากร แก้วมงคล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง เข้ารับกา...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เลือกป

วันที่ 17 มิถุนายน 2564  เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง  จัดกิจกรรมเลื...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 พิธีไห

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง  จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูปีการศ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประชุมผ

    วันที่ 27 พฤษภาคม 2564   โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนท...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 นายคุณา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง เข้ารับการประ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 น้อมถวา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 น้อมถวายความอาลัย   โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยท่าน ผอ.คุณากร แก...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประชุม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เข้าร่

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง  นำโดยท่าน ผอ.คุณากร แก้วมงคลและคณะครูบุคลา...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน 2564 เข้าร่ว

วันที่ 28 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยท่าน ผอ.คุณากร แก้วมงคลและธุรการโรงเรียน ...
    การจัดการเรียนรู็ในสถานการณ์โควิด19

การจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...
    วารสารข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 6

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...
    วารสารข่าว ประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 4

พิธีเปิดอาคารเรียน “ประชาร่วมใจ” โรงเรียนบ้านโคกท่า 14 มิถุนายน 2564 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผ...
    

กิจกรรมโรงเรียนบ้านบึงแก...
    การศึกษาดูงาน

        ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทองนำโดยท่านผู้อำนวยการนพรัชต์&n...
    ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก !!

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก !! ด้วยความห่วงใจจาก นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโน...
    MOU โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติด

     นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเหมือดแอ...
    "บวร"(บ้าน+วัด+โรงเรียน) สมทบทุนสร้างอาคารเรียนชั

'บวร(วัด+บ้าน+โรงเรียน)'      นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/นาเพ...
    ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 3 มิถุนายน 2564  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธ...
    การแข่งขันฟุตบอลการกุศล(นัดพิเศษ)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล เป็นประธานใ...
    ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านโคกท่า/นาเพียง/เหมือดแอ่ฯ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ปร...
    กิจกรรมโรงเรียนบ้านบึงแก

โรงเรียนบ้านบึงแก ได้ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ผู้รับการประเมิน นางจุฑาทิพย์ พันทองหล่อ...
    อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ดร.ภูมิภัทร  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอ...
    อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวันและบ้านไก่นา นำโดย ผอ.ลือชั...
    โรงเรียนบ้านโนนเรือง ขอขอบพระคุณบริษัทเจียไต๋

      โรงเรียนบ้านโนนเรือง ขอขอบพระคุณบริษัทเจียไต๋ ที่ได้เข้ามามอบต้นกล้าให้กับโรงเร...
    ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านโคกท่าเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศนาเพียง นำโดยท่านผู้...
    ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ นำโดย นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะ...
    โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย จัดอบรมคุณธรรม

26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม “ธรรมะนำชีวิต สู่แนวคิ...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 โรงเรียนบ้านคำบอน
 โรงเรียนบ้านตอกแป้น
 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84 (สำราญเพี้ยฟาน)
 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
 โรงเรียนบ้านบึงแก
 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      13 คน

สถิติเดือนนี้:   213 คน

สถิติปีนี้:        9967 คน

สถิติทั้งหมด: 11100 คน