กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1    บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   Knowledge 001
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News

School Change Maker Festival

ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
ภาพการประชุม อบรมผู้บริหารโรงเรียน/ครูในสังกัด
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

      วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ...
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 58

จดหมายข่าว ฉบับที่ 58 วันที่ 24 มีนาคม 2565 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ประกาศผล...
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 57

จดหมายข่าว ฉบับที่ 57 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ...
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 56

จดหมายข่าว ฉบับที่ 56 วันที่ 23 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผ...
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 55

วันที่ 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ...
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 54

จดหมายข่าว ฉบับที่ 54 วันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผ...
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 53

จดหมายข่าวฉบับที่ 53 วันที่ 16 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดย...
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 52

จดหมายข่าว ฉบับที่ 52 วันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสื...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึก...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

วันที่ 4 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ค...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

วันที่ 1 มีนาคม 2565    โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา, คณะกรรมการส...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ได...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565       โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั...
     จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

      วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

      วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาค...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565       โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยก...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 45

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565       โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยก...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 44

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565       โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงได้ให้การต้อนรับ ดร.อารยันต์ แสงนิ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 43

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ได...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

      วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา-ค...
    จดหมายข่าวค้อท่อนน้อย-ผอ.สพป.เขต1 ตรวจเยี่ยมโรงเ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านน้อยได้ให้การต้อนรับ ดร.อารยันต์ แสงนิกุล ผู้อำนวยการ ส...
    จดหมายข่าวค้อท่อนน้อย-ตรวจ ATK

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนชั้น ป.6 ม.1-3 รับการตรวจ ATK ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On -site site ภาคเรีย...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

      วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภา...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศ...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่าย พัฒนาคุณภา...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 42

 วันที่ 24 มกราคม 2565        นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง และ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 41

วันที่ 18 มกราคม 2565        นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นายสุ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 40

วันที่ 13 มกราคม 2565        นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ได้รั...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 39

วันที่ 10 มกราคม 2565        นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง เข้าร...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 38

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับของขวัญวัน...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 37

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 36

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง       ขอขอบคุณนายอาคม ศิลปดอนบม นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ และ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 35

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้คณะครูและบุ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 34

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงและคุณ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 33

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรท...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 32

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 31

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงและค...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 30

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุงแล...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 29 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ขอขอบคุณผู้นำชุมชนบ้านหนองค้ากลางฮุง และชาวบ้าน ที่ช่วยกันตั...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศ...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพก...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุ...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณ...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณ...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภา...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภา...
     จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

       วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายบุญเย็น โหว่สงคราม รองผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  รั...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดยนายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ...
     จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นำโดยนายอภิมงคล ลองศรี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึ...
     จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

     วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นำโดยนายอภิมงคล ลองศรี ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึ...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 28 ประจำเดือน กันยายน 2564 ร่วมกิจ

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรท...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 27 ประจำเดือน กันยายน 2564 มอบอาหา

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรท...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 26 ประจำเดือน กันยายน 2564 การประช

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรท...
    จดหมายข่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑ ฉบับที่

 วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นำโดยนายอภิมงคล ลองศรี ประธานกลุ่ม -เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท...
    จดหมายข่าว ฉบับที่ 25 ประจำเดือน กันยายน 2564 กิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางวีณา เอี่ยม...
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 24 ประจำเดือน กันยายน 2564 การประ

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง นำโดยนายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางวีณา เอี่ยม...
อ่านข่าวทั้งหมด...
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
 โรงเรียนบ้านคำบอน
 โรงเรียนบ้านตอกแป้น
 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84 (สำราญเพี้ยฟาน)
 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา
 โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
 โรงเรียนบ้านบึงแก
 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   27 คน

สถิติปีนี้:        631 คน

สถิติทั้งหมด: 12702 คน