รร.บ้านโคกนางามปลาเซียม

บุคลากร

3

ข่าวความเคลื่อนไหว

14

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1    บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++
อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวันและบ้านไก่นา นำโดย ผอ.ลือชัย ใจเดียว ขอขอบคุณท่าน ดร.ภูมิพัทธ เร... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ

ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นำโดยนางสุมลทรา แสนเมือง และนางสาวศกลกันต์ จำปาวะตะ ได้ทำพิธีรับลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศก์ติดตามการสอน
ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศก์ติดตามการสอน

วันที่ ๙ มีนาคม๒๕๖๔ ศน.เพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง ได้มานิเทศก์ ติดตาม การดำเนินงาน การอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑,๒,๓ การเตรียมการสอบ RT/NT/Onet ป... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศก์ติดตามการสอน
ศึกษานิเทศก์ออกนิเทศก์ติดตามการสอน

วันที่ ๙ มีนาคม๒๕๖๔ ศน.เพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง ได้มานิเทศก์ ติดตาม การดำเนินงาน การอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑,๒,๓ การเตรียมการสอบ RT/NT/Onet ป... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

การประชุมข้าราชการครู บุคคลากร
การประชุมข้าราชการครู บุคคลากร

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นำโดย ผอ.ลือชัย ใจเดียว จัดการประชุมข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมและบ้านไก่นา วา... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

การเข้าค่ายพักแรม
การเข้าค่ายพักแรม

วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน นำโดย ผอ.ลือชัย ใจเดียวได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาป... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

การสอบธรรมศึกษา
การสอบธรรมศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวันและโรงเรียนบ้านไก่นา มีการสอบธรรมศึกษา สนามหลวง โดยพระครูสว่างวิจารณ์ ว... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวันและโรงเรียนบ้านไก่นา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพ... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวันและโรงเรียนบ้านไก่นาเดินรณรงค์การป้องกันการเล่นการพนันในสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวันและโรงเรียนบ้านไก่นาเดินรณรงค์การป้องกันการเล่นการพนันในสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน  2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวันและโรงเรียนบ้านไก่นา ได้จัดกิจกรรมเดินรณร... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมรับมอบลานเพลินซีแพค
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมรับมอบลานเพลินซีแพค

วันที่ 10 เมษายน 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียน ผู้นำชุมชน ได้รับมอบลานเพลินซีแพคพร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาจากตัวแทน... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม โรงเรียนบ้านไก่นา โรงเรียนบ้านนาเพียง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและหลักฐานแสดงผลการเรียน
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม โรงเรียนบ้านไก่นา โรงเรียนบ้านนาเพียง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและหลักฐานแสดงผลการเรียน

วันที่ 26 มีนาคม 2561  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม โรงเรียนบ้านไก่นา โรงเรียนบ้านนาเพียง ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและหล... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยท่าน ผอ.ธนวรรธน์ ธะนะคำมา  ศน.มณีว... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายลือชัย ใจเดียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
นายวีรศักดิ์  ยิ่งยืน โทร 0840303600
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง เบอร์โทร : 063-6493564 E-mail : Kunnaphuk@gmail.com
นางวันทนา ฤทธิยูง
นางวันทนา ฤทธิยูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง  โทร 083-1503919
นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก โทร.0899426406 Email:ratt272505@gmail.com  
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง โทร 086-852-1201 e-mail: nopparat551@gmail.com
นายวีระพล ชัยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
นายอภิมงคล ลองศรี
นายอภิมงคล  ลองศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน
นายคุณากร แก้วมงคล
นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
นายครรชิต หมื่นแก้ว
นายครรชิต  หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา โทรศัพท์  0842642866 cunchit1007@gmail.com
นายอนันต์พร บุญพงษ์
นายอนันต์พร  บุญพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
นายอนันต์พร บุญพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย โทร. 099 336 9415
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
นิติพงษ์ แก้วกัลยา
นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน 
นายลือชัย ใจเดียว
นายลือชัย ใจเดียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน โทร 088-5715161

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

QR Code และ URL คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

มื่อวานพูดถึงการ gain friends หรือการเพิ่มเพื่อน ว่าสามารถเพิ่มจาก Line ID หรือ QR Code หรือ URL QR Code ก็คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ย่อมาจาก Quick Response Code ที่เป็นรหัสที่พัฒนาต่อยอดมาจากบาร์โค้ด ทำให้ใช้งานได้มากขึ้น และเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ก็มีลักษณะตามที่ผมแนบภาพมาด้วยวันนี้ ดังนั้น หากมีใครพูดว่าขอแชร์ QR Code ท่านก็ส่ง QR Code Line@ ของท่านไปให้ผู้ที่ต้องการแชร์เป็นเพื่อน ให้เขาสแกนข้อ...

ความหวัง ของเด็กนักเรียน ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ \"ความหวัง\" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย \"โอกาสทางการศึกษา\" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

'คนโสด'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า?

\'คนโสด\'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า? สัปดาห์นี้ไปดูสังคมหนุ่มสาวกันว่า...ทำไมน้องไม่แต่งงาน จะอยู่อีกนานเท่าไหร่? ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ มีเหตุผลอะไรที่แต่งงานช้า? อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.   ใกล้ถึง “วันตรุษจีน” และ “วันวาเลนไทน์” เข้ามาอีกแล้ว เหล่าบรรดาตี๋หมวยในประเทศจีนที่ยังโสดก็มีเรื่อง...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา17:04:54
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น