รร.บ้านนาเพียง

บุคลากร

2

ข่าวความเคลื่อนไหว

13

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1    บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

วารสารข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 6
วารสารข่าวประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 6

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประ... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

วารสารข่าว ประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 4
วารสารข่าว ประจำเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 4

พิธีเปิดอาคารเรียน “ประชาร่วมใจ” โรงเรียนบ้านโคกท่า 14 มิถุนายน 2564 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

MOU โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติด
MOU โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติด

     นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  เข้าร่วม  พิธี... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

MOU โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติด
MOU โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติด

     นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/บ้านนาเพียง/บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  เข้าร่วม  พิธี... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

"บวร"(บ้าน+วัด+โรงเรียน) สมทบทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกท่า

'บวร(วัด+บ้าน+โรงเรียน)'      นางกัญจน์ณภัค  พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า/นาเพียง/เหมือดแอ่คุรุราาฎร์อุทิศ  พร้อ... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 3 มิถุนายน 2564  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ผู้อำนวย... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

การแข่งขันฟุตบอลการกุศล(นัดพิเศษ)
การแข่งขันฟุตบอลการกุศล(นัดพิเศษ)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล(น... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบ้านโคกท่า/นาเพียง/เหมือดแอ่ฯ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางกัญจน์ณภัค&n... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++
อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ดร.ภูมิภัทร  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มอบหมายให้ ดร.ประภาภรณ์... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านโคกท่าเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศนาเพียง นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางกัญจน์ณภัค พิมพ... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

การจัดสอบ NT โรงเรียนบ้านโคกท่าเหมือดแอ่ฯนาเพียง
การจัดสอบ NT โรงเรียนบ้านโคกท่าเหมือดแอ่ฯนาเพียง

วารสารข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 5   "การสอบ NT"   วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ โรงเรียนบ้านนาเพียง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ โรงเรียนบ้านนาเพียง

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 ทางกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ 3 (โคกสี ศิลา หนองตูม) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรกลูกเสือ-เนตรนารีสาม... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายอภิมงคล ลองศรี
นายอภิมงคล  ลองศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก โทร.0899426406 Email:ratt272505@gmail.com  
นายครรชิต หมื่นแก้ว
นายครรชิต  หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา โทรศัพท์  0842642866 cunchit1007@gmail.com
นางวันทนา ฤทธิยูง
นางวันทนา ฤทธิยูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง  โทร 083-1503919
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง เบอร์โทร : 063-6493564 E-mail : Kunnaphuk@gmail.com
นายลือชัย ใจเดียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
นิติพงษ์ แก้วกัลยา
นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน 
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง โทร 086-852-1201 e-mail: nopparat551@gmail.com
นายวีระพล ชัยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
นายคุณากร แก้วมงคล
นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
นายลือชัย ใจเดียว
นายลือชัย ใจเดียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน โทร 088-5715161
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
นายอนันต์พร บุญพงษ์
นายอนันต์พร  บุญพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
นายวีรศักดิ์  ยิ่งยืน โทร 0840303600
นายอนันต์พร บุญพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย โทร. 099 336 9415

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียน ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ \"ความหวัง\" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย \"โอกาสทางการศึกษา\" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

QR Code และ URL คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

มื่อวานพูดถึงการ gain friends หรือการเพิ่มเพื่อน ว่าสามารถเพิ่มจาก Line ID หรือ QR Code หรือ URL QR Code ก็คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ย่อมาจาก Quick Response Code ที่เป็นรหัสที่พัฒนาต่อยอดมาจากบาร์โค้ด ทำให้ใช้งานได้มากขึ้น และเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ก็มีลักษณะตามที่ผมแนบภาพมาด้วยวันนี้ ดังนั้น หากมีใครพูดว่าขอแชร์ QR Code ท่านก็ส่ง QR Code Line@ ของท่านไปให้ผู้ที่ต้องการแชร์เป็นเพื่อน ให้เขาสแกนข้อ...

'คนโสด'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า?

\'คนโสด\'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า? สัปดาห์นี้ไปดูสังคมหนุ่มสาวกันว่า...ทำไมน้องไม่แต่งงาน จะอยู่อีกนานเท่าไหร่? ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ มีเหตุผลอะไรที่แต่งงานช้า? อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.   ใกล้ถึง “วันตรุษจีน” และ “วันวาเลนไทน์” เข้ามาอีกแล้ว เหล่าบรรดาตี๋หมวยในประเทศจีนที่ยังโสดก็มีเรื่อง...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา17:04:54
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น