รร.บ้านโนนเรือง

บุคลากร

3

ข่าวความเคลื่อนไหว

12

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1    บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

โรงเรียนบ้านโนนเรือง ขอขอบพระคุณบริษัทเจียไต๋ ที่ได้เข้ามามอบต้นกล้าให้กับโรงเรียนจำนวนทั้งหมด 1,200 ต้น
โรงเรียนบ้านโนนเรือง ขอขอบพระคุณบริษัทเจียไต๋ ที่ได้เข้ามามอบต้นกล้าให้กับโรงเรียนจำนวนทั้งหมด 1,200 ต้น

      โรงเรียนบ้านโนนเรือง ขอขอบพระคุณบริษัทเจียไต๋ ที่ได้เข้ามามอบต้นกล้าให้กับโรงเรียนจำนวนทั้งหมด 12 ถาด ถาดละ 100 ต้น รวม 1,... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโนนเรือง กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (สำรอง)
โรงเรียนบ้านโนนเรือง กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (สำรอง)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนเรือง นำโดยนางวันทนา  ฤทธิยูง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไ... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

การจัดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านโนนเรือง
การจัดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านโนนเรือง

ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนเรือง  นำโดย ผอ. วันทนา ฤทธิยูง ได้นำนักเรียนไปทดสอบความสามารถ NT ระดับชั้น ป.3 ที่โร... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

การจัดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านโนนเรือง
การจัดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนบ้านโนนเรือง

ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 คณะครูโรงเรียนบ้านโนนเรือง  นำโดย ผอ. วันทนา ฤทธิยูง ได้นำนักเรียนไปทดสอบความสามารถ NT ระดับชั้น ป.3 ที่โร... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโนนเรืองจัดทำซองผ้าป่าและมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ
โรงเรียนบ้านโนนเรืองจัดทำซองผ้าป่าและมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวันทนา ฤทธิยูง พร้อม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเรืองได้พร้อมใจกันจัดทำซองผ้า... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

 โรงเรียนบ้านโนนเรือง จัดการทดสอบการอ่านและเขียนภาษาไทย RT ชั้น ป.1
โรงเรียนบ้านโนนเรือง จัดการทดสอบการอ่านและเขียนภาษาไทย RT ชั้น ป.1

วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนเรือง ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

การทดสอบการอ่านและการเขียนโรงเรียนบ้านโนนเรือง
การทดสอบการอ่านและการเขียนโรงเรียนบ้านโนนเรือง

วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนเรืองดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นป. 2 และป.3 คณะครู บุคลา... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโนนเรือง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางวันทนา  ฤทธิยูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมกา... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโนนเรือง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านโนนเรือง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านโนนเรือง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโนนเรืองจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
โรงเรียนบ้านโนนเรืองจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

โรงเรียนบ้านโนนเรืองจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ปฎิบัติธรร... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโนนเรืองจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติไทย พ.ศ. 2561
โรงเรียนบ้านโนนเรืองจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติไทย พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านโนนเรืองจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติไทย พ.ศ. 2561 ... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโนนเรืองจัดกิจกรรมปัจจฉิมนิเทศนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนเรืองจัดกิจกรรมปัจจฉิมนิเทศนักเรียน

วันที่ 20 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโนนเรือง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นิติพงษ์ แก้วกัลยา
นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน 
นายอนันต์พร บุญพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย โทร. 099 336 9415
นายครรชิต หมื่นแก้ว
นายครรชิต  หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา โทรศัพท์  0842642866 cunchit1007@gmail.com
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง เบอร์โทร : 063-6493564 E-mail : Kunnaphuk@gmail.com
นางวันทนา ฤทธิยูง
นางวันทนา ฤทธิยูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง  โทร 083-1503919
นายวีระพล ชัยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
นายลือชัย ใจเดียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก โทร.0899426406 Email:ratt272505@gmail.com  
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง โทร 086-852-1201 e-mail: nopparat551@gmail.com
นายอนันต์พร บุญพงษ์
นายอนันต์พร  บุญพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
นายอภิมงคล ลองศรี
นายอภิมงคล  ลองศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
นายวีรศักดิ์  ยิ่งยืน โทร 0840303600
นายคุณากร แก้วมงคล
นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
นายลือชัย ใจเดียว
นายลือชัย ใจเดียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน โทร 088-5715161

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

'คนโสด'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า?

\'คนโสด\'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า? สัปดาห์นี้ไปดูสังคมหนุ่มสาวกันว่า...ทำไมน้องไม่แต่งงาน จะอยู่อีกนานเท่าไหร่? ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ มีเหตุผลอะไรที่แต่งงานช้า? อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.   ใกล้ถึง “วันตรุษจีน” และ “วันวาเลนไทน์” เข้ามาอีกแล้ว เหล่าบรรดาตี๋หมวยในประเทศจีนที่ยังโสดก็มีเรื่อง...

QR Code และ URL คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

มื่อวานพูดถึงการ gain friends หรือการเพิ่มเพื่อน ว่าสามารถเพิ่มจาก Line ID หรือ QR Code หรือ URL QR Code ก็คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ย่อมาจาก Quick Response Code ที่เป็นรหัสที่พัฒนาต่อยอดมาจากบาร์โค้ด ทำให้ใช้งานได้มากขึ้น และเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ก็มีลักษณะตามที่ผมแนบภาพมาด้วยวันนี้ ดังนั้น หากมีใครพูดว่าขอแชร์ QR Code ท่านก็ส่ง QR Code Line@ ของท่านไปให้ผู้ที่ต้องการแชร์เป็นเพื่อน ให้เขาสแกนข้อ...

ความหวัง ของเด็กนักเรียน ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ \"ความหวัง\" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย \"โอกาสทางการศึกษา\" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา17:04:54
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น