รร.บ้านค้อท่อนน้อย

บุคลากร

2

ข่าวความเคลื่อนไหว

9

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1    บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย จัดอบรมคุณธรรม
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย จัดอบรมคุณธรรม

26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม “ธรรมะนำชีวิต สู่แนวคิดการเป็นพลเมืองดีในสังคม” ซึ่งเป... รร.บ้านค้อท่อนน้อยอ่านต่อ

การจัดสอบ NT โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
การจัดสอบ NT โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย

  24 มีนาคม 2564 นายอนันต์พร บุญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย พร้อมคณะครูได้ดำเนินการจัดสนามสอบ NT ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ... รร.บ้านค้อท่อนน้อยอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือแก่นนคร
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือแก่นนคร

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย นำโดยท่าน ผอ.อนันต์พร บุญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนระดับประ... รร.บ้านค้อท่อนน้อยอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือแก่นนคร
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือแก่นนคร

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย นำโดยท่าน ผอ.อนันต์พร บุญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนระดับประ... รร.บ้านค้อท่อนน้อยอ่านต่อ

มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ถูกไฟไหม้
มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนที่ถูกไฟไหม้

ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม และคณะผู้ติดตามทุก... รร.บ้านค้อท่อนน้อยอ่านต่อ

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

... รร.บ้านค้อท่อนน้อยอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันปลูกต้นไม้
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันปลูกต้นไม้

... รร.บ้านค้อท่อนน้อยอ่านต่อ

เปิดเฮือนเยือนค้อท่อนน้อย
เปิดเฮือนเยือนค้อท่อนน้อย

ท่านดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1 ให้เกียรติร่วมเปิดงาน เปิดเฮือนเยือนค้อท่อนน้... รร.บ้านค้อท่อนน้อยอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยจัดประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยจัดประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560... รร.บ้านค้อท่อนน้อยอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน

โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยจัดการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2561... รร.บ้านค้อท่อนน้อยอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายอภิมงคล ลองศรี
นายอภิมงคล  ลองศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน
นายคุณากร แก้วมงคล
นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
นายอนันต์พร บุญพงษ์
นายอนันต์พร  บุญพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
นายครรชิต หมื่นแก้ว
นายครรชิต  หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา โทรศัพท์  0842642866 cunchit1007@gmail.com
นายลือชัย ใจเดียว
นายลือชัย ใจเดียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน โทร 088-5715161
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก โทร.0899426406 Email:ratt272505@gmail.com  
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
นายวีรศักดิ์  ยิ่งยืน โทร 0840303600
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง โทร 086-852-1201 e-mail: nopparat551@gmail.com
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง เบอร์โทร : 063-6493564 E-mail : Kunnaphuk@gmail.com
นางวันทนา ฤทธิยูง
นางวันทนา ฤทธิยูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง  โทร 083-1503919
นายอนันต์พร บุญพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย โทร. 099 336 9415
นายวีระพล ชัยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
นิติพงษ์ แก้วกัลยา
นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน 
นายลือชัย ใจเดียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียน ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ \"ความหวัง\" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย \"โอกาสทางการศึกษา\" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

QR Code และ URL คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

มื่อวานพูดถึงการ gain friends หรือการเพิ่มเพื่อน ว่าสามารถเพิ่มจาก Line ID หรือ QR Code หรือ URL QR Code ก็คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ย่อมาจาก Quick Response Code ที่เป็นรหัสที่พัฒนาต่อยอดมาจากบาร์โค้ด ทำให้ใช้งานได้มากขึ้น และเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ก็มีลักษณะตามที่ผมแนบภาพมาด้วยวันนี้ ดังนั้น หากมีใครพูดว่าขอแชร์ QR Code ท่านก็ส่ง QR Code Line@ ของท่านไปให้ผู้ที่ต้องการแชร์เป็นเพื่อน ให้เขาสแกนข้อ...

'คนโสด'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า?

\'คนโสด\'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า? สัปดาห์นี้ไปดูสังคมหนุ่มสาวกันว่า...ทำไมน้องไม่แต่งงาน จะอยู่อีกนานเท่าไหร่? ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ มีเหตุผลอะไรที่แต่งงานช้า? อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.   ใกล้ถึง “วันตรุษจีน” และ “วันวาเลนไทน์” เข้ามาอีกแล้ว เหล่าบรรดาตี๋หมวยในประเทศจีนที่ยังโสดก็มีเรื่อง...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา17:04:54
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น