รร.บ้านหนองเบ็ญ

บุคลากร

2

ข่าวความเคลื่อนไหว

10

ดาวน์โหลด

0

ผลงานวิชาการ

0

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1    บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ นำโดยนายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกคคน ได้มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

การจัดการเรียนรู็ในสถานการณ์โควิด19
การจัดการเรียนรู็ในสถานการณ์โควิด19

การจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ❤️ระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ นำโดย นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประ... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ นำโดย นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประ... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. รายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. รายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ นำโดย ผอ.วีรศักดิ์ ยิ่งยืน ได้มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. รายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการ... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ได้ดำเนินการสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ได้ดำเนินการสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ได้ดำเนินการสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ จัดการทดสอบการอ่านและเขียนภาษาไทย RT ชั้น ป.1
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ จัดการทดสอบการอ่านและเขียนภาษาไทย RT ชั้น ป.1

วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย(RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

การทดสอบการอ่านและการเขียนโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
การทดสอบการอ่านและการเขียนโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ได้ดำเนินการทดสอบ ความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ได้รับการนิเทศอ่านออกเขียนได้
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ได้รับการนิเทศอ่านออกเขียนได้

โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญได้รับเกียรติจากท่าน ศน.เพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง ที่ได้ให้การนิเทศติดตาม การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

ติวสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2563
ติวสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2563

     โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ จัดกิจกรรมติวสอบ การทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาป... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปีการศึกษา 2563
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ นำโดย นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน  และคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึก... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายลือชัย ใจเดียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
นายครรชิต หมื่นแก้ว
นายครรชิต  หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา โทรศัพท์  0842642866 cunchit1007@gmail.com
นายอนันต์พร บุญพงษ์
นายอนันต์พร  บุญพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก โทร.0899426406 Email:ratt272505@gmail.com  
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง เบอร์โทร : 063-6493564 E-mail : Kunnaphuk@gmail.com
นางวันทนา ฤทธิยูง
นางวันทนา ฤทธิยูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง  โทร 083-1503919
นายวีระพล ชัยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
นายอนันต์พร บุญพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย โทร. 099 336 9415
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
นายวีรศักดิ์  ยิ่งยืน โทร 0840303600
นิติพงษ์ แก้วกัลยา
นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน 
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง โทร 086-852-1201 e-mail: nopparat551@gmail.com
นายคุณากร แก้วมงคล
นายคุณากร แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
นายลือชัย ใจเดียว
นายลือชัย ใจเดียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน โทร 088-5715161
นายอภิมงคล ลองศรี
นายอภิมงคล  ลองศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียน ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ \"ความหวัง\" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย \"โอกาสทางการศึกษา\" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

QR Code และ URL คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

มื่อวานพูดถึงการ gain friends หรือการเพิ่มเพื่อน ว่าสามารถเพิ่มจาก Line ID หรือ QR Code หรือ URL QR Code ก็คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ย่อมาจาก Quick Response Code ที่เป็นรหัสที่พัฒนาต่อยอดมาจากบาร์โค้ด ทำให้ใช้งานได้มากขึ้น และเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ก็มีลักษณะตามที่ผมแนบภาพมาด้วยวันนี้ ดังนั้น หากมีใครพูดว่าขอแชร์ QR Code ท่านก็ส่ง QR Code Line@ ของท่านไปให้ผู้ที่ต้องการแชร์เป็นเพื่อน ให้เขาสแกนข้อ...

'คนโสด'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า?

\'คนโสด\'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า? สัปดาห์นี้ไปดูสังคมหนุ่มสาวกันว่า...ทำไมน้องไม่แต่งงาน จะอยู่อีกนานเท่าไหร่? ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ มีเหตุผลอะไรที่แต่งงานช้า? อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.   ใกล้ถึง “วันตรุษจีน” และ “วันวาเลนไทน์” เข้ามาอีกแล้ว เหล่าบรรดาตี๋หมวยในประเทศจีนที่ยังโสดก็มีเรื่อง...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา17:04:54
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น