แนะนำผู้บริหาร กลุ่มเคลือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 (บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ)
    นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)...
    นายนพรัชต์ วรวสุวัส

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง...
    นายวีระพล ชัยเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ...
    นายลือชัย ใจเดียว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม...
    นายอภิมงคล ลองศรี

นายอภิมงคล  ลองศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน...
    นิติพงษ์ แก้วกัลยา

นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน ...
    นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน

นายวีรศักดิ์  ยิ่งยืน โทร 0840303600...
    นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย...
    นายอนันต์พร บุญพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย...
    นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง เบอร์...
    นางวันทนา ฤทธิยูง

นางวันทนา ฤทธิยูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง  โทร 083-1503919...
    นายสุพัฒน์ นรินยา

นายสุพัฒน์ นรินยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา มือถือ : 0894166150 ID Line : 0894166150 E-mail : Supat2809@hotmail.com  ...
    นายอนันต์พร บุญพงษ์

นายอนันต์พร  บุญพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ...
    นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก โทร.0899426406 Email:ratt272505@gmail.com  ...
    นายลือชัย ใจเดียว

นายลือชัย ใจเดียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน โทร 088-5715161...
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1    บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++
อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวันและบ้านไก่นา นำโดย ผอ.ลือชัย ใจเดียว ขอขอบคุณท่าน ดร.ภูมิพัทธ เร... รร.บ้านโคกนางามปลาเซียมอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโนนเรือง ขอขอบพระคุณบริษัทเจียไต๋ ที่ได้เข้ามามอบต้นกล้าให้กับโรงเรียนจำนวนทั้งหมด 1,200 ต้น
โรงเรียนบ้านโนนเรือง ขอขอบพระคุณบริษัทเจียไต๋ ที่ได้เข้ามามอบต้นกล้าให้กับโรงเรียนจำนวนทั้งหมด 1,200 ต้น

      โรงเรียนบ้านโนนเรือง ขอขอบพระคุณบริษัทเจียไต๋ ที่ได้เข้ามามอบต้นกล้าให้กับโรงเรียนจำนวนทั้งหมด 12 ถาด ถาดละ 100 ต้น รวม 1,... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านโคกท่าเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศนาเพียง นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางกัญจน์ณภัค พิมพ... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านโคกท่าเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศนาเพียง นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางกัญจน์ณภัค พิมพ... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ นำโดย นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบประ... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย จัดอบรมคุณธรรม
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย จัดอบรมคุณธรรม

26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยได้จัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม “ธรรมะนำชีวิต สู่แนวคิดการเป็นพลเมืองดีในสังคม” ซึ่งเป... รร.บ้านค้อท่อนน้อยอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านโนนเรือง กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (สำรอง)
โรงเรียนบ้านโนนเรือง กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี (สำรอง)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนเรือง นำโดยนางวันทนา  ฤทธิยูง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไ... รร.บ้านโนนเรืองอ่านต่อ

สอบ Nt
สอบ Nt

ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564                นายนพรัชต์ วรวสุวัส ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานสนามสอบ และคณะครูได้ดำเน... รร.บ้านซำจานเนินทองอ่านต่อ

การแข่งขัน
การแข่งขัน

   ในวันที่24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทองได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์หุนยนต์รุนเยาว์และการแ... รร.บ้านซำจานเนินทองอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. รายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. รายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ นำโดย ผอ.วีรศักดิ์ ยิ่งยืน ได้มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. รายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการ... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ได้ดำเนินการสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ได้ดำเนินการสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ ได้ดำเนินการสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา... รร.บ้านหนองเบ็ญอ่านต่อ

การจัดสอบ NT โรงเรียนบ้านโคกท่าเหมือดแอ่ฯนาเพียง
การจัดสอบ NT โรงเรียนบ้านโคกท่าเหมือดแอ่ฯนาเพียง

วารสารข่าวประจำเดือนมีนาคม ฉบับที่ 5   "การสอบ NT"   วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก... รร.บ้านนาเพียงอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายไพฑูรย์ วงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย
นายวีระพล ชัยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
นายอภิมงคล ลองศรี
นายอภิมงคล  ลองศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน
นายอนันต์พร บุญพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก โทร.0899426406 Email:ratt272505@gmail.com  
นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกท่า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียง เบอร์โทร : 063-6493564 E-mail : Kunnaphuk@gmail.com
นายลือชัย ใจเดียว
นายลือชัย ใจเดียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน โทร 088-5715161
นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๔ (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
นายนพรัชต์ วรวสุวัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง
นายสุพัฒน์ นรินยา
นายสุพัฒน์ นรินยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา มือถือ : 0894166150 ID Line : 0894166150 E-mail : Supat2809@hotmail.com  
นางวันทนา ฤทธิยูง
นางวันทนา ฤทธิยูง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง  โทร 083-1503919
นายอนันต์พร บุญพงษ์
นายอนันต์พร  บุญพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปอ
นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน
นายวีรศักดิ์  ยิ่งยืน โทร 0840303600
นายลือชัย ใจเดียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม
นิติพงษ์ แก้วกัลยา
นายนิติพงษ์ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน 

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

QR Code และ URL คืออะไร ใช้ประโยชน์อย่างไร

มื่อวานพูดถึงการ gain friends หรือการเพิ่มเพื่อน ว่าสามารถเพิ่มจาก Line ID หรือ QR Code หรือ URL QR Code ก็คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ย่อมาจาก Quick Response Code ที่เป็นรหัสที่พัฒนาต่อยอดมาจากบาร์โค้ด ทำให้ใช้งานได้มากขึ้น และเก็บข้อมูลได้มากขึ้น ก็มีลักษณะตามที่ผมแนบภาพมาด้วยวันนี้ ดังนั้น หากมีใครพูดว่าขอแชร์ QR Code ท่านก็ส่ง QR Code Line@ ของท่านไปให้ผู้ที่ต้องการแชร์เป็นเพื่อน ให้เขาสแกนข้อ...

'คนโสด'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า?

\'คนโสด\'ประชากรสายพันธุ์ใหม่ ทำไมถึงแต่งงานช้า? สัปดาห์นี้ไปดูสังคมหนุ่มสาวกันว่า...ทำไมน้องไม่แต่งงาน จะอยู่อีกนานเท่าไหร่? ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์ มีเหตุผลอะไรที่แต่งงานช้า? อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.   ใกล้ถึง “วันตรุษจีน” และ “วันวาเลนไทน์” เข้ามาอีกแล้ว เหล่าบรรดาตี๋หมวยในประเทศจีนที่ยังโสดก็มีเรื่อง...

ความหวัง ของเด็กนักเรียน ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ \"ความหวัง\" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย \"โอกาสทางการศึกษา\" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:25:37
08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา17:04:54
28 มิถุนายน 2558 เวลา11:55:28
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น