กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1    บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ  ปฎิทินกิจกรรม     facebook  Gmail     หน้าแรก
 
คลังความรู้
   Knowledge 001
   knowledge 002
   Knowledge 003
   Knowledge 004
 
เอกสาร คู่มือ ประกอบการอบรม
    เอกสารอบรมเรื่องaaa
    เอกสารอบรมเรื่องbbbb
    เอกสารอบรมเรื่องccc
    document 001
    document 002
Breaking News
  Latest News

School Change Maker Festival

ปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ กับการตื่นตัว
พลิกโแมโรงเรียนให้อ่านออก เขียนได้
ภายใน 1 ปี BBL 4 Child
 
News Online

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
 
 

การวิจัยการออกแบบ


เมื่อ [2018-02-08 13:25:16]

สิ่งสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาต้องอาศัยการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชาซึ่งก็คือ การวิจัย (research) นั่นเอง

ศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 01.21 น.

 

 

     สิ่งสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาต้องอาศัยการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชาซึ่งก็คือ การวิจัย (research) นั่นเอง การวิจัยนี้อาจทำได้ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรืออาจเป็นการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เรียกว่า การวิจัยผสมวิธี (mixed methods research) แต่ในปัจจุบันมีการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจคือ การวิจัยการออกแบบ (design research)

 

    คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา อธิบายว่า การวิจัยการออกแบบ (design research) หมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้เพื่อการออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการวิจัยการออก แบบเป็นพื้นฐานสำหรับ  ๑) การสร้างแบบจำลองสร้างสรรค์ขณะดำเนินการออกแบบ ๒) การก่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดทางการพัฒนาเชิงเทคนิค และโอกาสต่าง ๆ ที่พึงมี ๓) การวางข้อกำหนดในเป้าประสงค์ของธุรกิจ ซึ่งส่ง  ผลต่อกลยุทธ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม  และ ๔) ความเข้าใจถึงความต้องการจำเป็นของลูกค้า

 

  การวิจัยการออกแบบประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๓ ประการ คือ ๑) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder interviews)  ๒) การวิจัยปริเขตของผลิตภัณฑ์และบริการ      (domain research) และ ๓) การสัมภาษณ์ลูกค้า (user interviews)

 

    กุญแจแห่งความสำเร็จในการใช้การวิจัยการออกแบบเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการคือ ให้นักออกแบบมีส่วนร่วมในการทำวิจัยการออกแบบ ซึ่งมีเป้าประสงค์ของทีมวิจัยการออกแบบ คือ การนำเสนอรายงานที่สามารถใช้   ในหลายวัตถุประสงค์ ทั้งการสร้างองค์ความรู้และการใช้การวิจัยในการออกแบบ เมื่อนักออกแบบทำการวิจัยการออกแบบ มักไม่ใช่การวิจัยแต่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ  จึงมัก คาดคะเนคำถามโดยมุ่งค้นหาว่าจะสร้างสรรค์การออกแบบที่ดีได้อย่างไร  ทำให้อาจมองข้ามโอกาสในการวิจัย ถ้านักออกแบบสนใจในจุดเน้นและเชื่อมโยงการวิจัยกับงานการออกแบบโดยตรง ก็จะสามารถลดเวลาในการทำวิจัยลงได้มาก

 

     การวิจัยการออกแบบเป็นองค์ประกอบ  ที่จำเป็นในการสร้างสรรค์ พัฒนา และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตรงความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย นักออกแบบต้องการการวิจัยการออกแบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับกรอบ รูปร่าง และความเหมาะสมโดย  รวมของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลูกค้าอย่างแท้จริง.

 

              จินดารัตน์ โพธิ์นอก... อ่านต่อที่ : 

ที่มา:  คลิกที่นี่https://www.dailynews.co.th/article/619473
                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
 
 
โรงเรียนในสังกัด
 กรมประชาสัมพันธ์
 ครูบ้านนอก
 ครูไทย ดอทอินโฟ
 ครูวันดี ดอทคอม
Exchange

 
ราคาน้ำมันวันนี้

 
Date & Time
 
Check Post
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   23 คน

สถิติปีนี้:        54 คน

สถิติทั้งหมด: 434 คน